[1]
Andersson, J., Brøns-Pedersen, L. och Illum, B. 2016. Kommunikation och lärande i slöjdverkstaden. Techne serien - Forskning i slöjdpedagogik och slöjdvetenskap. 23, 2 (juni 2016).