[1]
Fauske, L.B. 2016. Reforhandling av kunnskapsgrunnlag. Forskning og fagutvikling med utspring i designdidaktikk. Techne serien - Forskning i slöjdpedagogik och slöjdvetenskap. 23, 2 (juni 2016).