[1]
Johansson, M. och Lindberg, V. 2017. Att lära sig se trådraken – om tvekan och fokusförskjutning på väg mot förändrat kunnande. Techne serien - Forskning i slöjdpedagogik och slöjdvetenskap. 24, 1 (maj 2017).