[1]
Häsänen, U., Lepistö, J. och Rönkkö, M.-L. 2018. Students confronting risks during holistic craft processes. Techne serien - Forskning i slöjdpedagogik och slöjdvetenskap. 25, 1 (juni 2018), 31–48.