[1]
Marjanen, P., Lindfors, E. och Ketola, S. 2018. School Craft in Memories of Three Generations. Techne serien - Forskning i slöjdpedagogik och slöjdvetenskap. 25, 1 (juni 2018), 1–16.