[1]
Maapalo, P. och Hartvik, J. 2019. Mulighetsrom for trearbeid: med utgangspunkt i øyeblikksbilder av elevarbeider. Techne serien - Forskning i slöjdpedagogik och slöjdvetenskap. 26, 1 (juni 2019), 1–26.