[1]
Porko-Hudd, M., Pöllänen, S. och Lindfors, E. 2018. Common and holistic crafts education in Finland. Techne serien - Forskning i slöjdpedagogik och slöjdvetenskap. 25, 3 (nov. 2018), 26–38.