[1]
Myrskog, S. och Högväg, J. 2020. Manuellt eller digitalt: Slöjdstuderandes tankegångar om formgivning i slöjd. Techne serien - Forskning i slöjdpedagogik och slöjdvetenskap. 27, 1 (feb. 2020), 70–87.