[1]
Sundqvist, P. och Nilsson, T. 2021. Preschool Heads’ Perceptions of Technology and Technology Education. Techne serien - Forskning i slöjdpedagogik och slöjdvetenskap. 28, 2 (apr. 2021), 418–424.