[1]
Schut, A. 2021. Design Feedback that Stimulates Children’s Creative Thinking: A Feedback Intervention. Techne serien - Forskning i slöjdpedagogik och slöjdvetenskap. 28, 2 (apr. 2021), 128–139.