[1]
Hoebeke, S., Strand, I. och Haakonsen, P. 2021. Programming as a New Creative Material in Art and Design Education. Techne serien - Forskning i slöjdpedagogik och slöjdvetenskap. 28, 2 (aug. 2021), 233–240.