[1]
Fox-Turnbull, W. och Docherty, P. 2021. Student Teachers’ Understanding of Connections between Engineering Practice and Technology Education . Techne serien - Forskning i slöjdpedagogik och slöjdvetenskap. 28, 2 (apr. 2021), 348–356.