[1]
Veeber, E., Syrjäläinen, E. och Lind, E. 2015. A discussion of the necessity of craft education in the 21st century. Techne serien - Forskning i slöjdpedagogik och slöjdvetenskap. 22, 1 (feb. 2015).