(1)
Andersson, J.; Brøns-Pedersen, L.; Illum, B. Kommunikation Och lärande I slöjdverkstaden. TechneA 2016, 23.