(1)
Andersson, J.; Brøns-Pedersen, L.; Illum, B. Kommunikation och lärande i slöjdverkstaden. Techne serien 2016, 23.