(1)
Fauske, L. B. Reforhandling av kunnskapsgrunnlag. Forskning og fagutvikling med utspring i designdidaktikk. Techne serien 2016, 23.