(1)
Johansson, M.; Lindberg, V. Att lära Sig Se trådraken – Om Tvekan Och fokusförskjutning På väg Mot förändrat Kunnande. TechneA 2017, 24.