(1)
Maapalo, P.; Hartvik, J. Mulighetsrom for trearbeid: med utgangspunkt i øyeblikksbilder av elevarbeider. Techne serien 2019, 26, 1-26.