(1)
Carlsen, K.; Randers-Pehrson, A.; Hermansen, H. Design, kunst og hÄndverk i Norge: : fra barnehage til PhD. Techne serien 2018, 25, 58-73.