(1)
Carlsen, K.; Randers-Pehrson, A.; Hermansen, H. Design, Kunst Og hÄndverk I Norge: : Fra Barnehage Til PhD. Techne serien 2018, 25, 58-73.