(1)
Myrskog, S.; Högväg, J. Manuellt eller digitalt: Slöjdstuderandes tankegångar om formgivning i slöjd. Techne serien 2020, 27, 70-87.