(1)
Brännkärr, P. Utbytesstuderandes Erfarenheter Av slöjd På Universitetsnivå. TechneA 2021, 28, 78-93.