(1)
Porko-Hudd, M. Förord. Techne serien 2021, 28, i-ii.