(1)
Westerlund, S. Slöjdämnet Och karriärreformen: Förstelärares berättelser Om Uppdrag Och Professionell Utveckling. Techne serien 2021, 28, 49-72.