(1)
Carlsen, K.; Johansson, M.; Koch, M. Förord. Techne serien 2022, 29, i-iii.