(1)
Isachsen, S.; Reitan, J. B. Studenters bakgrunn for valg av motedesign som utdanning og deres fremtidige karriereplaner. Techne serien 2023, 30, 47-66.