(1)
Gåfvels, C.; Lindberg, V.; Skarelius ,H. Sy ihop: Kommunikativa resurser i olika (slöjd)bedömningshandlingar. Techne serien 2024, 31, 82-100.