Digranes, I., Fauske, L. B., & Bergman, S. (2014). Editorial. Techne serien - Forskning i slöjdpedagogik och slöjdvetenskap, 21(2). Hämtad från https://journals.oslomet.no/index.php/techneA/article/view/1257