Andersson, J., Brøns-Pedersen, L., & Illum, B. (2016). Kommunikation och lärande i slöjdverkstaden. Techne Serien - Forskning I slöjdpedagogik Och slöjdvetenskap, 23(2). Hämtad från https://journals.oslomet.no/index.php/techneA/article/view/1274