Fauske, L. B. (2016). Reforhandling av kunnskapsgrunnlag. Forskning og fagutvikling med utspring i designdidaktikk. Techne serien - Forskning i slöjdpedagogik och slöjdvetenskap, 23(2). Hämtad från https://journals.oslomet.no/index.php/techneA/article/view/1560