Hilmola, A. J., & Lindfors, E. (2017). Pupils’ performance in managing the holistic craft process. Techne Serien - Forskning I slöjdpedagogik Och slöjdvetenskap, 24(1). Hämtad från https://journals.oslomet.no/index.php/techneA/article/view/1808