Häsänen, U., Lepistö, J., & Rönkkö, M.-L. (2018). Students confronting risks during holistic craft processes. Techne serien - Forskning i slöjdpedagogik och slöjdvetenskap, 25(1), 31–48. Hämtad från https://journals.oslomet.no/index.php/techneA/article/view/1872