Marjanen, P., Lindfors, E., & Ketola, S. (2018). School Craft in Memories of Three Generations. Techne Serien - Forskning I slöjdpedagogik Och slöjdvetenskap, 25(1), 1–16. Hämtad från https://journals.oslomet.no/index.php/techneA/article/view/2163