Maapalo, P., & Hartvik, J. (2019). Mulighetsrom for trearbeid: med utgangspunkt i øyeblikksbilder av elevarbeider. Techne serien - Forskning i slöjdpedagogik och slöjdvetenskap, 26(1), 1–26. Hämtad från https://journals.oslomet.no/index.php/techneA/article/view/2837