Porko-Hudd, M., Pöllänen, S., & Lindfors, E. (2018). Common and holistic crafts education in Finland. Techne Serien - Forskning I slöjdpedagogik Och slöjdvetenskap, 25(3), 26–38. Hämtad från https://journals.oslomet.no/index.php/techneA/article/view/3025