Carlsen, K., Randers-Pehrson, A., & Hermansen, H. (2018). Design, kunst og håndverk i Norge: : fra barnehage til PhD. Techne Serien - Forskning I slöjdpedagogik Och slöjdvetenskap, 25(3), 58–73. Hämtad från https://journals.oslomet.no/index.php/techneA/article/view/3028