Larsson, A. E., & Lind, K. M. (2019). Myten om Ronja Vikingadotter. Techne serien - Forskning i slöjdpedagogik och slöjdvetenskap, 26(1), 109–116. Hämtad från https://journals.oslomet.no/index.php/techneA/article/view/3055