Myrskog, S., & Högväg, J. (2020). Manuellt eller digitalt: Slöjdstuderandes tankegångar om formgivning i slöjd. Techne serien - Forskning i slöjdpedagogik och slöjdvetenskap, 27(1), 70–87. Hämtad från https://journals.oslomet.no/index.php/techneA/article/view/3427