Illum, B., & Johansson, M. (2012). Transforming physical materials into artefacts – learning in the school’s practice of Sloyd. Techne Serien - Forskning I slöjdpedagogik Och slöjdvetenskap, 19(1). Hämtad från https://journals.oslomet.no/index.php/techneA/article/view/393