Reid, C., Buckley, J., & Dunbar, R. (2021). Investigating the Effect of Engineering Student’s Spatial Ability and Expertise on General Complex Problem Solving . Techne Serien - Forskning I slöjdpedagogik Och slöjdvetenskap, 28(2), 72–81. Hämtad från https://journals.oslomet.no/index.php/techneA/article/view/4283