Sundqvist, P., & Nilsson, T. (2021). Preschool Heads’ Perceptions of Technology and Technology Education. Techne Serien - Forskning I slöjdpedagogik Och slöjdvetenskap, 28(2), 418–424. Hämtad från https://journals.oslomet.no/index.php/techneA/article/view/4286