Hallström, J. (2021). Evaluating an Intervention to Improve Secondary Pre-Service Teachers’ Conceptions of Feedback in Technological Systems. Techne serien - Forskning i slöjdpedagogik och slöjdvetenskap, 28(2), 204–212. Hämtad från https://journals.oslomet.no/index.php/techneA/article/view/4288