Brink, H., Kilbrink, N., & Gericke, N. (2021). Teaching Modelling Using Digital Design Tools: Experiences of Swedish Secondary School Technology Teachers . Techne serien - Forskning i slöjdpedagogik och slöjdvetenskap, 28(2), 432–438. Hämtad från https://journals.oslomet.no/index.php/techneA/article/view/4293