Forsell, C., Engström, S. . ., & Norström, P. (2021). Teachers’ Attitudes to Teaching Introductory Solid Mechanics in Upper Secondary School. Techne Serien - Forskning I slöjdpedagogik Och slöjdvetenskap, 28(2), 448–454. Hämtad från https://journals.oslomet.no/index.php/techneA/article/view/4294