Hoebeke, S., Strand, I., & Haakonsen, P. (2021). Programming as a New Creative Material in Art and Design Education. Techne Serien - Forskning I slöjdpedagogik Och slöjdvetenskap, 28(2), 233–240. Hämtad från https://journals.oslomet.no/index.php/techneA/article/view/4325