Khunyakari, R. (2021). Tasks for Mediating the Process of Knowing and Learning to Design and Make. Techne Serien - Forskning I slöjdpedagogik Och slöjdvetenskap, 28(2), 357–366. Hämtad från https://journals.oslomet.no/index.php/techneA/article/view/4336