Yliverronen, V., & Buckley, J. . (2021). Section IV, Introduction. Techne Serien - Forskning I slöjdpedagogik Och slöjdvetenskap, 28(2), viii-viii. Hämtad från https://journals.oslomet.no/index.php/techneA/article/view/4412