Stables , K. ., & Canty, D. (2021). Section V, Introduction. Techne serien - Forskning i slöjdpedagogik och slöjdvetenskap, 28(2), ix-ix. Hämtad från https://journals.oslomet.no/index.php/techneA/article/view/4413