Porko-Hudd, M., Lindfors, E., & Rönkkö, M.-L. (2021). PATT38 Introduction. Techne Serien - Forskning I slöjdpedagogik Och slöjdvetenskap, 28(2), i-iv. Hämtad från https://journals.oslomet.no/index.php/techneA/article/view/4422