Brännkärr, P. (2021). Utbytesstuderandes erfarenheter av slöjd på universitetsnivå. Techne Serien - Forskning I slöjdpedagogik Och slöjdvetenskap, 28(3), 78–93. https://doi.org/10.7577/TechneA.4461