Westerlund, S. (2021). Slöjdämnet och karriärreformen: Förstelärares berättelser om uppdrag och professionell utveckling. Techne serien - Forskning i slöjdpedagogik och slöjdvetenskap, 28(4), 49–72. https://doi.org/10.7577/TechneA.4725