Westerlund, S., Borg, K., Porko-Hudd, M., & Lindberg, V. (2021). Inledning. Techne Serien - Forskning I slöjdpedagogik Och slöjdvetenskap, 28(4), ii-vi. Hämtad från https://journals.oslomet.no/index.php/techneA/article/view/4742